HALAMAN UTAMA

Text Box: PENGENALAN
	Di Malaysia terdapat berbagai-bagai jenis ikan air tawar, dan dianggarkan terdapat lebih daripada 250 spesies.  Daripada jumlah itu, 1/3 daripadanya berpotensi sebagai ikan hiasan.  Walau bagaimanapun, hanya beberapa spesies sahaja yang dibiakkan secara meluas dan komersial seperti sepat ronggeng (Trichogaster trichopterus), sepat mutiara (trichogaster leeri), ikan kaloi (sungai, indonesia, sabah) (osphronemus goramy), jenis-jenis barb seperti 
	Tiger Barb (Barbus tetrazona) dan jenis Danio (Brachydanio sp).  Sebahagian besar daripada ikan hiasan yang dihasilkan di negara ini adalah jenis eksotik seperti ikan daripada keluarga Characidae yang berasal dari Amerika Selatan, ikan Cyprinidae berasal dari negara-negara Asia.  
Text Box: Sumber dari : http://ikanhiasanmalaysia.blogspot.com/2011/09/pengenalan_26.html

Current local time in
Johor Bahru, Malaysia

© Time Difference