IPG KAMPUS

TUN HUSSEIN ONN

EDU 3105  teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran

Kemahiran hidup bersepadu sekolah rendah

Text Box: Peraturan keselamatan dalam bengkel.

Sebelum memasuki bengkel, kita perlu mengetahui tentang keselamtan di dalam bengkel tersebut. Di peringkat awal, tenaga pengajar akan menerangkan peraturan keselamatan kepada pelajar. Peraturan keselamatan dalam bengkel haruslah dipelajari dari semasa ke semasa. Ini kerana, kita akan memulakan kerja dengan alatan yang berisiko dan boleh mendatangkan bahaya. Sewaktu kita bekerja, kita perlu berwaspada dengan bagi mengelakkan kejadian yang tidak diingini berlaku. Peralatan yang telah digunakan haruslah disimpan kembali ke tempat asal bagi memudahkan pelajar lain mencari dan menggunakannya.

 

Peraturan keselamatan di dalam bengkel terbahagi kepada:

Peraturan keselamatan am

Peraturan keselamatan diri

Peraturan keselamatan alat dan bahan

Google chrome adalah browser yang sesuai untuk digunakan apabila membuka paparan ini.