REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 4

 

Topik 1.5 Baik Pulih Dan Penyelengaraan

PENGENALAN

1- penyelengaraan alatan tanggan .

-Alatan tangan yang dibekalkan di

bengkel Kemahiran Hidup adalah

untuk kemudahan dan kegunaan

semasa melakukan aktiviti dan

projek.

Alatan tangan ini perlu dijaga dengan baik dan cermat. Oleh itu, murid-murid perlu mengetahui cara-cara yang betul untuk menyenggara dan membaik pulih perkakas dan alatan tangan.

Hak Cipta Terpelihara 2013 IPG Kampus Tun Hussein Onn, Batu Pahat, Johor.