Reka Bentuk Dan Penghasilan Projek

Dalam pembinaan perabot, penggunaan tanggam adalah satu perkara yang tidak dapat dielakkan Tanggam merupakan satu kaedah mempertemu dan mencantumkan dua bahagian kayu untuk membentuk suatu objek baru. Lazimnya penggunaan tanggam ini begitu meluas kerana hasilnya adalah baik dan menarik. Tanggam dicantum menggunakan pengikat. Untuk membuat tanggam memerlukan bahan.

Jenis-jenis bahan ialah:-

 Kayu

 Papan lapis

 Mounting Board

 MDF (Medium Density Fibreboard

 

~Jenis bahan~

Pengenalan

REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI