Text Box: PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN
Text Box: ETIKA PELANGGAN
Text Box: tingkah laku dan amalan baik peniaga semasa menjalankan perniagaan.
peniaga perlu mengamalkan sikap jujur, adil, menepati masa dan menyayangi alam sekitar.
Text Box: HAK PELANGGAN
Text Box: satu cara untuk membela dan melindungi kepentingan pengguna dan pelbagai aspek kehidupan
Text Box: MELAYAN PELANGGAN
Text Box: peniaga mestilah bersopan santun, menghormati pelanggan dan cekap dalam pengiraan serta  semasa melayan pelanggan

Zainal Abidin bin Ismail, R. b. (2007). Buku Panduan Guru Kemahiran Hidup Sekolah Kebangsaan Tahun 4. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Faizah binti Ismail, R. b. (2007). Buku Panduan Guru Kemahiran Hidup Sekolah Kebangsaan Tahun 6. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.