Text Box: KEMAHIRAN HIDUP TAHUN 4

Mentol menyala apabila adanya aliran arus elektrik melalui wayar dan mentol.

ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK

 Elektrik ialah istilah am bagi sebilangan jenis fenomena yang terhasil akibat kewujudan dan aliran cas elektrik. Bersama-sama dengan kemagnetan, ia membentuk saling tindak balas yang dikenali sebagai keelektromagnetan. Ia meliputi kebanyakan fenomena fizikal yang biasa dijumpai seperti kilat, medan elektrik dan arus elektrik. Elektrik juga digunakan dalam bidang perindustrian seperti elektronik dan kuasa elektrik.

Sumber : http://ms.wikipedia.org/wiki/Elektrik

 Laman ini sesuai untuk dilayari menggunakan Google Chrome.