Text Box: Pengajaran dan Pembelajaran KHSR Tahun 4
Text Box: Unit 1.7 Tanaman Hiasan 
Hasil pembelajaran :
Aras 1 
Pada akhir pembelajaran, murid dapat :
menyebut 3 jenis tanaman hiasan daripada 6 jenis tanaman hiasan hiasan.

tahun