KEMAHIRAN HIDUP SEKOLAH RENDAH ELETRIK

Apakah Elektrik?

            

ELEKTRIK ialah istilah am bagi sebilangan jenis fenomena yang terhasil dari kewujudan dan aliran cas elektrik. Melalui tindak balas ia akan membentuk elektromagnet.

             Tenaga elektrik merupakan tenaga yang terhasil akibat aliran cas elektrik melalui pengalir elektrik. Elektrik merupakan sumber tenaga kepada manusia.

Sumber : http://khskcyberjaya.blogspot.com/2011/11/elektrik-tahun-4.html

 

rain   animationChanging weather  lightening animation
<bgsound src="m1.mp3" loop="infinite">