EDU3105

Kandungan

Bab 1:       Konsep Teknologi dalam Pengajaran dan  Pembelajaran

 

Bab 2:       Reka Bentuk Pengajaran

Bab 3:       Media Pengajaran

Bab 4:       Reka Bentuk Pengajaran Bilik Darjah: Model Assure

Bab 5:       Konsep Asas Grafik

Bab 6:       Penggunaan Bahan-bahan 2 Dimensi dan 3 Dimensi

Bab7 :       Asas Fotografi

Bab 8:       Penggunaan OHP dan Transparensi

Bab 9:       Bahan Audio

Bab 10:     Penerbitan Video Pendidikan

Bab 11:     Pengintegrasian Teknologi Maklumat dan Komunikasi                            (TMK) Dalam Pengajaran dan Pembelajaran

Bab 12:     Isu-isu dan Trend Terkini Dalam Teknologi Pendidikan

 

IPG Kampus Tun Hussein Onn

KM. 7.75 Jln Kluang, 83009 Batu Pahat, Johor

 

 

 

 

To contact us:

Phone: 0137763398

Fax: 074343687

E-mail: haslinamuhamad.iptho.edu.my

 

 

 

 

 

 

Teknologi 

merentas kurikulum