CSS Menu Buttons Css3Menu.com

Halaman Utama

EDU3105 –Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran  merupakan  kursus yang wajib diambil oleh semua pelajar PISMP. Kursus ini ditawarkan  dalam Semester 4. Sebahagian besar kandungan kursus ini  ialah mengenai teknologi pendidikan, model-model reka bentuk bersistem termasuk model ADDIEdan ASSURE.Pelajar juga didedahkan dengan media pengajaran, Model 2D dan 3D serta juga diberikan tumpuan. Manakala topic Fotografi lebih kepada penghasilan gambar. Sementara itu penggunaan audio dan video serta cara penerbitannya juga dimasukkan dalam kursus ini. Topik pengintegrasian TMK dalam pengajaran dan pembelajaran seperti pemprosesan perkataan. Hamparan elektronik, persembahan elektronik dan jiga pengkalan data turut dimasukkan bersama. Akhir sekali pengaplikasian alat pengarangan diberi perhatian di samping isu dan trenda terkini dalam teknologi pendidikan.

Yideo MPBP dalam kenangan

KeepandShare.com(R)  2013 Calendars

.


hit counter