Sumber dari:

http://ainasayangsemua.wordpress.com/2011/07/23/kepentingan-kesihatan/

http://tipsbijakkesihatan.blogspot.com/2011/07/definisi-kesihatan.html

Apa itu Kesihatan Diri
Free Clock
Blogger Tricks
Rounded Rectangle:  1. Dalam zaman bertamadun, semua orang sangat mengutamakan kesihatan 
    diri sendiri. 

 2.  Kesihatan amat penting dalam menjamin keceriaan hidup setiap individu. 

 3.  Berdasarkan Badan Kesihatan Sedunia (WHO), kesihatan ialah satu tahap 
     atau keadaan di mana seseorang individu itu mempunyai kesejahteraan 
     yang sempurna dari segi fizikal, mentalrohani dan sosial.

 4.  Kesihatan fizikal merangkumi tujuh aspek iaitu:
Sihat dan sempurna tubuh badan.
Keadaan dalam dan persekitaran rumah yang bersih dan teratur.
Keadaan alam sekeliling yang tidak menjejaskan hidupan.
Tempat tinggal yang sempurna.
Pemakanan yang seimbang.
Bekalan air yang bersih. 
Udara yang bersih.

 5.  Kesihatan mental dan rohani merangkumi empat bidang utama iaitu:
Daya pemikiran dan sikap yang positif.
Dapat menyesuaikan diri dengan keluarga, rakan sebaya dan masyarakat.
Ada perasasn kasih dan sayang.
Ada rasa penerimaan, penghargaan dan bersyukur.

 6.  Kesihatan sosial pula adalah perhubungan yang baik dengan ahli keluarga, 
     rakan sebaya, jiran dan juga masyarakat setempat.

 7.  Oleh itu, kita mesti mengamalkan amalan kehidupan sihat untuk