Text Box: Website ini dibangunkan berdasarkan Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah KBSR semakan semula.

Sukacita dimaklumkan bahawa bahan pengajaran berasaskan web ini dibangunkan dengan mengikut kehendak Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran yang disediakan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia bagi memastikan murid memperoleh pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan. Website ini juga dibangunkan sebagai panduan untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dengan lebih berkesan.

Adalah dimaklumkan bahawa dalam website ini akan saya mengajar topik Permainan (BADMINTON) untuk Pendidikan Jasmani Tahun 5. Antara kandungan pengajaran termasuklah kemahiran asas badminton seperti memegang raket, servis, pukulan hadapan, pukulan kilas, pukulan lob dan smesy.

Sebelum itu, marilah kami bersama-sama mengenali pengetahuan asas tentang permainan badminton.
Text Box: PERHATIAN:

Website ini HANYA boleh dilayari dengan menggunakan BaiduPlayerBrowser dan Google Chrome. Walau bagaimanapun, website ini masih boleh dilayari dengan menggunakan Internet Explorer, Mozilla Firefox dan lain-lain dengan masalahnya 
dropdown menu TIDAK AKAN muncul dan TIDAK BERFUNGSI.

Gunakan resolusi skrin (screen resolution 1366 x 768) untuk paparan yang terbaik.