GAYA HIDUP SIHAT didefinisikan sebagai suatu keadaan fizikal, minda, dan sosial yang sihat, cergas, cerdas serta bebas dari sebarang penyakit berlandaskan keadaan sosial dan masyarakat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oval: TERAS GAYA HIDUP SIHAT
Rounded Rectangle: Peningkatan pengetahuan dan amalan pemakanan.
Rounded Rectangle: Peningkatan pengetahuan dan amalan menangani stress.
Rounded Rectangle: Peningkatan pengetahuan dan amalan anti-merokok.
Rounded Rectangle: Peningkatan pengetahuan dan amalan sukan dan rekreasi.
Cube: GAYA HIDUP SIHAT ditunjangi oleh faktor fizikal, mental, dan sosial yang sihat, berfungsi, cergas serta tidak diancam oleh sebarang penyakit yang boleh memudaratkan insan.
 (WHO, 1948)
Cube: Dari segi mental, GAYA HIDUP SIHAT merupakan pengawalan stress dan ketegangan yang melibatkan jiwa, perasaan, dan fikiran
Cube: Dari segi fizikal, GAYA HIDUP SIHAT merupakan penjagaan kebersihan dan kesihatan tubuh badan, persekitaran, dan alam sekitar. 
GAYA HIDUP SIHAT