Text Box: PING
Text Box: PONG

Pengenalan

Tennis meja atau Ping Pong adalah suatu jenis permainan yang menggunakan meja untuk memantulkan bola. Permainan ini hampir menyerupai tennis lapangan. Permainan tenis meja bermula tahun 1880-an di Inggeris. Ping Pong adalah sebutan tenis meja bagi rakyat Cina.

 

 

Rujukan :http://evasuchiadi.blogspot.com/2013/05/v-behaviorurldefaultvmlo.html