Nilai 3.2 Toleransi dalam Masyarakat

Kesanggupan bertolak ansur, sabar dan

mengawal diri bagi mengelakkan berlakunya pertelingkahan dan perselisihan faham demi kesejahteraan hidup.

 

Kandungan akademik:

i. Toleransi asas persefahaman

ii. Toleransi menjamin kelancaran aktiviti

     kemasyarakatan

*  Kepentingan bersikap toleransi dalam

      menjalankan aktiviti kemasyarakatan.

 

Hasil pembelajaran :

Bertolak ansur semasa melaksanakan

kerja-kerja kemasyarakatan

Toleransi dalam masyarakat.

Pendidikan Moral Tahun 4

IPG KAMPUS TUN HUSSEIN ONN

Toleransi Dalam Masyarakat