Text Box: Text Box: Alam sekitar adalah anugerah Tuhan yang amat bernilai kepada kesejahteraan kehidupan. Manusia dipertanggungjawabkan untuk menjaganya. Manusia banyak bergantung kepada sumber-sumber semulajadi di muka bumi ini untuk meneruskan kehidupan. 
Tuhan telah mencipta alam ini dengan seimbang untuk kemakmuran munusia. Alam yang tidak tercemar memberikan kita suasana yang selesa dan menyamankan.
Di samping memberi keselesaan kepada manusia, alam sekitar ini juga sedikit sebanyak akan terjejas akibat aktiviti-aktiviti pembangunan negara sekiranya ini tidak dijaga dengan baik. Jadi, sebagai seorang manusia, marilah kita menjalankan tanggungjawab kita untuk menjaga alam sekitar anugerah Tuhan ini dengan baik. 


Sumber dari :

http://alamsekitarbmp.blogspot.com/p/kepentingan-menjaga-alam-sekitar_9278.html