Text Box: BAHASA MALAYSIA
Text Box: HALAMAN UTAMA
Text Box: 	

	Laman web ini dihasilkan dengan tujuan untuk membantu murid-murid dalam pengajaran subjek Bahasa Malaysia Tahun 3 bersesuaian dengan Sukatan Pelajaran Bahasa Malaysia Tahun 3. 

Diharapkan dengan penghasilan laman web ini dapat membantu semua murid yang melayari laman web ini. 

Anda boleh mengakses semua halaman dengan menekan link yang terdapat di sebelah kiri laman ini.

Semoga membantu.

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS TUN HUSSEIN ONN,                                    BATU PAHAT, JOHOR.

EDU 3105 TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Plaque: PANDUAN UNTUK MENGGUNAKAN WEB INI.