PENDIDIKAN MORAL

Laman web ini dihasilkan adalah dengan tujuan untuk membantu murid-murid dalam subjek Pendidikan Moral Tahun 4.

 

Penghasilan web ini adalah bersesuaian dengan Sukatan Pelajaran Pendidikan Moral Tahun 4 yang lebih kepada nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian.

 

Dengan adanya kemudahan ini, murid-murid boleh menjadikan web ini sebagai satu media pembelajaran yang menyeronokkan.

 

Murid akan mendapat satu pengalaman yang bermakna dalam mendapatkan lebih maklumat mengenai nilai-nilai murni dalam Pendidikan Moral dengan meneroka sendiri web ini.

 

Semoga web ini dapat membantu anda.