EDU 3105 : TEKNOLOGI DALAM PENDIDIKAN

HALAMAN UTAMA

Web ini adalah bertujuan untuk membantu murid-murid belajar dengan mengakses internet tanpa menghadkan masa dan tempat.

Malahan, murid-murid juga dapat berfikir dengan aras tinggi dengan menggunakan pelbagai kaedah dan teknik yang disediakan di dalam web ini.