PENGENALAN

Menguasai kemahiran asas matematik merupakan seatu aspek yang sangat penting bagi seseorang murid. Hal ini demikian kerana matematik merupakan sebahagian atau waktu untuk melakukan sesuatu, menentukan bilangan barang yang ingin diguna, urusan jual beli di kedai dan kantin, tambang bas dan sebagainya.

         Oleh itu, matematik adalah sangatdaripada kehidupan harian. Banyak masalah dalam kehidupan hari ini yang memerlukan kemahiran matematik untuk menyelesaikannya.

         Contohnya, menentukan masa  penting bagi seseorang individu itu didendahkan dengan kemahiran-kemahiran asas iaitu operasi tambah dan operasi tolak agar mereka boleh menjalani kehidupan dengan lebih terancang dan selesa.