KAJIAN TEMPATAN TAHUN 4

1. Rumah amat penting untuk kita memenuhi keperluan fizikal, sosial, dan psikologi.

2. Ruang dalam rumah menjadi tempat ahli keluarga mengadakan aktiviti harian bersama.

3. Hasil berinteraksi ahli keluarga dapat memupuk kesejahteraan dan keharmonian sesuatu keluarga.

4. Ruang dalam rumah yang kemas, bersih, dan selesa dapat menjamin semua akitiviti keluarga dijalankan dengan sempurna.

RUANG DALAM RUMAH
PENGENALAN RUANG DALAM RUMAH