Text Box: HALAMAN UTAMA

 

Bahan ini merupakan bahan secara web dengan tujuan untuk membantu pelayar-pelayar internet terutamanya bagi murid yang mengambil matapelajaran Pendidikan Moral bagi Tahun 1. Setiap isi kandungan yang terdapat dalam web ini adalah sepertimana yang terdapat dalam Sukatan Pelajaran Pendidikan Moral Sekolah Rendah Tahun 1.

 

         Diharapkan dengan penghasilan laman web ini dapat membantu semua pelayar internet yang melayari web ini.

 

         Anda boleh mengakses semua halaman dengan menekan link yang terdapat di sebelah kiri laman ini. Semoga membantu.